UNESCO MİRAS LİSTESİ

Hindistan’da UNESCO Kültürel Miras listesine giren yerler ve kabul tarihleri ektedir.

UNESCO KÜLTÜREL MİRAS LİSTESİ

Hindistan’da UNESCO Kültürel Miras listesine giren yerler ve kabul tarihleri ektedir.

Ajanta ve El­lo­ra Ma­ğa­ra­la­rı (1983)
Ag­ra Fort – Agra (1983)
Tac Ma­hal – Agra (1983)
Ma­ha­ba­li­pu­ram’da­ki anıt­sal ya­pı­lar (1984)
Gü­neş Ta­pı­na­ğı-Konarak (1984)
Fe­tih­pur Sik­ri (1986)
Anıt­sal ya­pı­lar – Hampi (1986)
Go­a’da­ki ki­li­se­ler (1986)
Kha­ju­ra­ho’da­ki anıt­sal ya­pı­lar (1986)
Elep­han­ta Ma­ğa­ra­la­rı – Mumbai (1987)
Brihadishvara’daki Chola tapınakları (1987)
Pat­ta­da­kal’da­ki anıt­sal ya­pı­lar (1987)
Sanc­hi’de­ki Bu­dist anıt­lar (1989)
Ku­tub Mi­na­re­si, Del­hi (1993)
Hu­ma­yun Tür­be­si, Del­hi (1993)
Dar­jee­ling Hi­ma­la­ya De­mir­yo­lu (1999)
Ma­ha­bod­hi Ta­pı­nak­la­rı – Bodhgaya (2002)
Bhim­bet­ka’da­ki Ka­ya Ba­rı­nak­la­rı (2003)
Chattrapati Shivaji Tren İstasyonu (2004)
Champaner-Pavagadh Arkeolojik site (2004)
Red Fort Kompleksi – Delhi (2007)
Jantar Mantar, Jaipur (2010)
Rajasthan dağlarındaki kaleler (2013)
Rani-ki Vav – Basamaklı Kuyu (2014)
Nalanda Mahavihara Arkeolojik site (2016)
Chandigarh şehir planlaması (2016)

UNESCO DOĞAL MİRAS LİSTESİ

Hindistan’da UNESCO Doğal Miras listesine giren yerler ve kabul tarihleri ektedir.

Ka­zi­ran­ga Mil­li Par­kı (1985)
Ke­ola­de­o Mil­li Par­kı (1985)
Ma­nas Vah­şi Ya­şam böl­ge­si (1985)
Nanda Devi ve Çiçekler Vadisi Ulusal Parkı (1988)
Sun­der­ban Mil­li Par­kı (1987)
Batı Ghatları (2012)
Büyük Himalaya Milli Park Koruma Alanı (2014)
Khanchendzonga Milli Parkı (2016)