Om Mani Padme Hum

0
8851
budizm
Dharamsala

Tam karşılığı : Om mücevheri Lotustadır. Lotus duruşundaki meditasyonu işaret eder. Evrenin sırrı “Lotus duruşundaki meditasyonda” gizlidir. Bu konudaki detaylı bilgi Budizm sayfasında.

Om Mani Padme Hum açıklaması

Buda’nın herkesi tehlikelere karşı koruyan enkarnasyonu olan Avalokiteshvar’ın 6 hecelik mantrasıdır. Bu mantrayı tekrarlayan bir kimsenin bütün tehlikelerden uzak kalacağı ve korunacağı belirtilmiştir. Bu mantra Mahayana (Tibet) Budizminde geniş olarak kullanılır. Bu mantrayı Dharamsala’da kayalara oyulmuş, dükkanların duvarına asılı, köy girişlerinde yazılmış ve hatta t-shirtlere işlenmiş olarak bile görebilirsiniz.

Tapınakların etrafında dizili bulunan dua (mantra) çarkları çevrilirken Om Mani Padme Hum mantrasını bir kez söylediğinde çarkın dönüşüyle birlikte bu mantranın pozitif enerjisinin tüm yönlerde yayıldığına inanılır.

Om Mani Padme Hum
Dharamsala’da bir Budist tapınak çevresinde mantra çarkını çeviren bir rahibe © Zafer Bozkaya

Oṃ Maṇi Padme Huṃ özellikle şefkatin Bodhisattvası olan Avalokiteshvara’nın dört kollu Shadakshari formuyla ilişkilendirilen altı heceli Sanskrit dilinde bir mantradır. İlk olarak Mahayana Budizminde ortaya çıkmıştır. Burada sadaksara (altı heceli) veya Avalokiteshvara’nın “en içteki kalbi” olarak da anılır. Bu metinde mantra, tüm Budist öğretilerin yoğunlaştırılmış biçimi olarak görülmektedir.

Mantra’nın analizi

İlk kelime Aum/Om, çeşitli Hint dinlerinde kutsal olduğu kabul edilen bir hecedir. Çeşitli Hindu inanışlarında Om (Aum) hecesi evrenin yaratılış sesidir. İslamda bu “ol dedi ve oldu” sözünde olduğu gibi her şeyin “ol” hecesiyle varlığa gelmesi gibidir.

Mani kelimesi “mücevher” veya “boncuk” anlamına gelir. Padme ise “nilüfer çiçeği”dir.

Hum hecesi de kutsal olduğu varsayılan ilahi bir hecedir ve aydınlanma ruhunu temsil eder.

Tibet Budizminde, en yaygın mantra ve en popüler dini uygulama biçimidir. Bu mantra, çeşitli Budist ekollere ve bireysel öğretmenlere bağlı olarak çeşitli şekillerde tercüme edilir.

Çoğu kişi, maṇipadme’yi iki basit kelimeden çok tek bir birleşik kelime olarak düşünür. Maṇipadme, genellikle “nilüferdeki mücevher” olarak kabul edilir. Sanskrit dilinde maṇí “mücevher” ve padma “nilüfer” olarak bilinir. Lotus çiçeği, Hindu dininde mevcut olan, saflığı (çamurdan lekelenmeden çıkma yeteneğinden dolayı) simgeleyen bir semboldür. Maṇipadme’den önce oṃ hecesi gelir. Ardından hūṃ hecesi gelir; her ikisi de dilsel anlamı olmayan, ancak yaygın olarak ilahi sesler olarak bilinen ünlemlerdir.

Damien Keown ismindeki araştırmacı, bu mantranın aslında Manipadmi adında bir tanrıçanın ismi olabileceğini belirtiyor. Bunun nedeni, mantrayı bir tanrıça olarak tasvir eden metinlerdeki kanıtlardır. Dolayısıyla Lopez’in belirttiği gibi, mantranın orijinal anlamı aslında Avalokiteshvara’nın vidyası (bilgelik) ve eşi olan Shakti’nin Shiva karşısındaki rolüne eşdeğer olan “nilüfer mücevherinin kadını”na bir gönderme olabilir.

Mücevher ve nilüfer arasındaki ilişkiyle ilgili olarak, Sten Konow ismindeki dilbilimci bunların ya “mücevher olan bir nilüfer” ya da “nilüferdeki bir mücevher” anlamına gelebileceğini savundu. İkinci açıklamanın daha mantıklı olduğunu, her ikisinin de sırasıyla Mani ve Padma ile ilişkili terimler olan lingam ve yoni imgeleri aracılığıyla Shaivite etkisini gösterdiğini savunuyor. Böylece mantra aslında “O, nilüferinde mücevher olan kadın” anlamına gelebiliyor olabilir.

Bazı Budist bilginler, Tibet Budizminde uygulanan bu mantranın, 12. yüzyılda yayınlanan bir sadhana veya manevi uygulamalar koleksiyonu olan Sadhanamala’ya dayandığını iddia ederler. 

Donald Lopez, beşinci Dalai Lama’nın 17. yüzyıldan kalma bir çalışmasına göre, mantranın anlamının “Ey mücevhere ve nilüfere sahip olan sen” olarak söylendiğini yazıyor. Lopez ayrıca Tibetli Budist metinlerin çoğunluğunun mantranın çevirisini ikincil olarak gördüğünü, bunun yerine mantranın altı hecesinin Budist geleneğindeki diğer altılı çeşitli gruplara karşılık gelmesine odaklandığını belirtiyor.

Örneğin, Tsangsar Tulku Rinpoche, mantranın anlamını genişletir ve altı hecesini varoluşun altı aleminin arınmasını temsil etmek için alır.

Om Mani Padme Hum
Om Mani Padme Hum mantrasını içeren büyük boyutlarda bir çark. Dharamsala © Zafer Bozkaya

14. Dalai Lama’ya göre mantra

  • “Om mani padme hum mantrasını okumak çok güzel, ama bunu yaparken anlamını düşünmelisiniz, çünkü altı hecenin anlamı çok büyük ve engindir… İlki, Om uygulayıcının saf olmayan bedenini, konuşmasını ve zihnini sembolize eder; ayrıca bir Buda’nın saf yüce bedenini, konuşmasını ve zihnini sembolize eder.”
  • “Orta yol felsefesinin gösterdiği yol sonraki dört hece ile gösterilir. Mücevher anlamına gelen Mani, yöntemi sembolize eder: aydınlanmaya yönelik fedakar niyet, şefkat ve sevgiyi.”
  • “İki hece, nilüfer anlamına gelen Padme, bilgeliği simgelemektedir.”
  • “Saflık, bölünmezliği gösteren son hece ile simgelenen, bölünmez bir yöntem ve bilgelik birliği ile elde edilmelidir”
  • “Böylece altı hece, om mani padme hum, yöntem ve bilgeliğin bölünmez bir birleşimi olan bir yolun uygulanmasına bağlı olarak, saf olmayan bedeninizi, konuşmanızı ve zihninizi saf, yüce bir bedene, konuşmaya dönüştürebileceğiniz anlamına gelir.