Dalai Lama

0
2161
Dalai lama
Dalai Lama

Kutsal Dalai Lama – Sürgündeki Budistlerin Ruhani Lideri

Tibet Budizmi inancına göre Buda, “aydınlanmış kişi” demektir ve Buda’nın ölümünden sonra başka kişiler de “Buda” olacak, yani aydınlanacaktır.

Dalai Lama’lar öldükten bir süre sonra başka bir bedende tekrar doğarlar. Ölmeden önce, gelecekteki enkarnasyonları hakkında bazı işaretler bırakırlar. Yeni Dalai Lama’nın kim olduğunun bulunabilmesi için astrolojik haritalarla birlikte bu işaretlerin yönlendirmesi de esas kabul edilir.

Bu işaretlerin yorumlanmasıyla ülke içinde (Tibet) araştırmalar başlar, yeni doğmuş çocukların yıldız haritaları incelenir ve yeteri kadar kanıt bulununca o bebeğin yeni Dalai Lama olduğu kabul edilir. Bu bebek, özel bir eğitimle yetiştirilir ve Dalai Lamalık görevine hazırlanır. 13. Dalai Lama’nın ölümünden sonra şimdiki Dalai Lama, 2 yaşındayken gösterdiği mucizelere ve işaretlere bakılarak kendisinin son reenkarnasyon olduğu kabul edilmişti.

Yaşamı

14. Dalai Lama, 6 Temmuz 1935’te kuzeydoğu Tibet’te dünyaya gelmiş, 1939’da Tibet’in kutsal şehri Lhasa’ya yerleşmişti. 1949’da yeni kurulan komünist Çin hükümeti Tibet’i işgal etmeye başlayınca 14 yaşındaki Dalai Lama, ulusal kabine başkanlığı görevini de üst­len­mek du­ru­mun­da kal­mış­tı.

İngilizce’de “His Holiness” ya da kısaca H.H. denilen Dalai Lama’ya biz “Kut­sal Da­lai La­ma” demeyi tercih ettik.

Kutsal Dalai Lama, 9 yıl bo­yun­ca Çin­li iş­gal­ci­le­re karşı, şid­det kar­şı­tı ve ba­rış­çıl bir po­li­ti­ka iz­le­di. Buna karşılık Çin hü­kü­me­ti gi­de­rek ar­tan bir şid­det­le ken­di­le­ri­ne di­re­nen sa­vun­ma­sız on­bin­ler­ce Ti­bet­liyi kat­let­ti. Çin­li­le­rin, kut­sal şe­hir Lha­sa’yı ku­şat­ma al­tı­na al­ma­ya baş­la­ma­sıy­la, zamanın Hin­dis­tan baş­ba­ka­nı Neh­ru’nun da­ve­ti üze­ri­ne Kut­sal Da­lai La­ma, ba­rış­çıl mü­ca­de­le­si­ni sür­dür­mek üze­re Hi­ma­la­ya Dağ­la­rı’­nı aşa­rak 31 Mart 1959’da Hin­dis­tan’a geç­ti.

Günümüzde ha­len Çin yö­ne­ti­min­den kaçarak Tibet’ten Hindistan’a geç­en mülteciler göçlerine devam et­mek­te­dir.

Da­lai La­ma’ya, ba­rış­çıl po­li­ti­ka­la­rı ve şid­det kar­şı­tı mü­ca­de­le­si ne­de­niy­le 1989’da Nobel Barış Ödülü verilmiştir.

Dalai Lama ve Dharamsala

Kutsal Dalai Lama’nın Dharamsala’daki evi, McLeod Ganj’da Tsuglagkhang (ana tapınak)’ın karşısında bulunur. Barışçıl mesajını vermek için dünyanın her yerine ziyaretler yapan Kutsal Dalai Lama, Hindistan’da bulunduğu zamanlarda Dharamsala’da oturur.

Tibetlilerin Budizm eğitimlerini bizzat kendisi veren Dalai Lama’nın bu derslerinden birisine rastlarsanız buna katılma fırsatını kaçırmayın. Eğitimler ücretsizdir. Bu derslere katılabilmek için Hotel Tibet’in yanında bulunan Branch Security Office’de kayıt yaptırmanız ve giriş belgesi almanız gerekmektedir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz