Laxman Jhoola

0
2308
Rishikesh
Laxman Jhoola Köprüsü - Rishikesh

Laxman Jhoola Köprüsü

Ganj üze­rin­de­ki ikin­ci as­ma köp­rü olan Laksman Jhu­la, 1929’da ya­pıl­mış. Bu köprüye gitmek için Ram Jhoola Köprüsünden karşıya geçmeli, rikşa durağına kadar yürümelisiniz. Buradan geçen rikşalarla köprüye kişi başı 40 Rupiye gidebilirsiniz.

Ganga tapınağı

Laksman Jhoola köprüsünün bulunduğu yere doğru inerken sağınızda büyük bir tapınak göreceksiniz. Burası Ganga (Ganj) Tapınağıdır. Tapınak, 16 katlıdır. Giriş katı en üsttedir. Öteki katlar, kod farkından faydalanarak Ganj kıyısına inecek şekilde yapılmıştır. Tapınağın tamamını görmenize gerek yok; ama, giriş katındaki büyük çanları çalarak geldiğinizi Tanrılara haber vermeyi unutmayın (!).

Bu tapınağın her katında değişik tanrı figürleri var; ama bunlar arasında bizce en ilginç olanı gene giriş katındakidir. Girişin sol tarafına ilerlerseniz beyaz mermerden yapılmış bir Shiva Lingam heykeli göreceksiniz. Hindistan’ın her yerinde siyah renkli olanını bolca görmüştünüz. Lingam’ın bu resimdeki şekilde ifade edilmesi çok ilginç, ne dersiniz? Haksız mıyız?

Laxman Jhoola cafeler

Köprünün ayağına geldiğinizde biraz yorulmuş olabilirsiniz. Geniş bir açıyla Ganj Neh­ri’­ni, karşı kı­yı­da­ki ta­pı­nak­la­rı ve or­ma­nı bü­tü­nüy­le gö­ren Devraj Coffee Corner’da bi­raz din­le­nin. Burası turistlerin mutlaka uğradıkları bir buluşma ve sohbet noktasıdır. Rafting turları, Yoga kursları, müzik konserleri ve birçok başka faaliyet hakkında buradan bilgi alabilirsiniz. Cafenin hemen yanında bir de kitabevi bulunuyor. Bu cafede uzun süre de otursanız hiç sıkılmazsınız. Köprünün muhteşem görüntüsü ayağınızın altında, rengarenk giysileriyle Hindu hacılar gidip geliyor, köprünün demirlerinde maymunlar cambazlık yapıyor, gelen geçenin elinden yiyecek kapmaya çalışıyorlar. Nehirden arasıra geçen Rafting botları da ayrıca heyecan veriyor.

Köp­rü­yü ge­çer­ken karşı­nız­da­ki 13 kat­lı bir bi­na şek­lin­de inşa edil­miş Swar­ga Ni­was’ı gör­me­me­niz im­kan­sız. Her ka­tın­da bulunan birçok tan­rı ve tan­rı­ça­nın hey­kel­le­ri­ni zi­ya­ret ede­rek bi­na­nın çev­re­sin­de dö­ne dö­ne en yu­ka­rı­ya ka­dar çı­kı­lır. En üst kattan gö­rü­nen man­za­ra, tek ke­li­mey­le ha­ri­ka!

Ashramlar

Köp­rü­nün öbür aya­ğın­da Shri Ha­ri­har Pe­et Aş­ra­mı var. Bu ashramın hu­zur­lu ve an­tik bir or­tam­da sun­du­ğu yo­ga ders­le­ri sa­bah 07 ve 17’de baş­lı­yor.

Tu­rist­ler ara­sın­da çok po­pü­ler olan Kri­pa­lu Yo­ga Aş­ra­mın­da 10 gün­lük Hat­ha Yo­ga kur­su her gün sabah 10’da ve akşam 16’da baş­lı­yor Oda­lar ra­hat, ay­rı­ca yo­ga kur­su­nun oluşturduğu mis­tik ha­va da gü­zel.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz