Budist Kral Ashoka

0
3193
Ashoka, Budist konseyini toplamış durumda © Wikimedia Commons

Maurya kralı Chandragupta’nın torunuydu. M. Ö. 268 – 232 yılları arasında yaşadı. Hindistan’daki Maurya imparatorluğunu bugünkü Afganistan’dan bugünkü Bangladeş’e kadar genişletti.

Tarihteki yeri

Ashoka, Pataliputra’da (bugünkü Patna) doğdu, çocukluk dönemini daha sonra Maurya İmparatorluğunun eyalet başkentleri haline gelecek olan Taxila (günümüzde Pakistan’da) ve Ujjain’de geçirdi. Bazı Budist efsanelerde kral Ashoka’nın iktidarının devamı için yaklaşık 99 kardeşini öldürdüğü söyleniyor. Bu tartışmalıdır, kesin bir bilgi değildir.

Ashoka
Kral Ashoka © Wikimedia Commons

M. Ö 250’li yıllarda yaşanan ve bazı tahminlere göre 100 bin, başka görüşlere göre ise 300 bin insanın canına mal olan şiddetli bir savaşın ardından Kalinga’yı fethetti. 

Maurya İmparatorluğu
Maurya imparatorluğu © Wikimedia Commons

Kalinga Savaşı

Kalinga Savaşı, Kral Ashoka’nın İmparator olduktan sonra karşılaştığı ilk önemli olaydı. Kalinga bölgesi (günümüzde Odisha eyaletinde) haricinde Hindistan, Pakistan ve Afganistan’ın çoğu bölgesi Maurya İmparatorluğu’nun bir parçasıydı. Bir imparator olarak Ashoka, Kalinga’yı fethetmeyi çok istiyordu. O dönemlerde Kalinga’da barışçıl ve sanatsal olarak yetenekli insanların yaşadığı biliniyordu. 

Ashoka’nın büyükbabası Chandragupta, kendi döneminde Kalinga’ya saldırmış, ama başarısız olmuştu. Nanda İmparatorluğu yönetimindeki Kalinga o dönemde Maurya İmparatorluğunun rakibi olduğu için Ashoka orayı ne pahasına olursa olsun fethedeceğine dair büyük bir söz verdi.

Barış Stupası
Kalinga savaşının yaşanmış olduğu yerde yapılmış olan Barış Stupası © Wikimedia Commons

Savaşta yaşanan kayıpların sayısı ve Kalinga’nın fethinin nasıl olduğu konusunda tarihçiler arasında pek çok anlaşmazlıklar vardır. Bazı tarihçiler yaşanan insan kayıplarının sayısının fazla abartılı olduğuna inanırken, bazıları Ashoka’nın Kalinga’yı fethetmek için birkaç girişimde bulunduğunu ve bunun hiçbir zaman tek seferde olmadığını düşünüyor. Kalinga savaşı, savaş alanındaki ağır kayıplar nedeniyle cesareti kırılan Ashoka için bir dönüm noktası oldu. Kral Ashoka, bu savaştan sonra hayatının geri kalanında Budizm’i benimsedi ve “Dharma”yı (temel inanç) yaymaya karar verdi. Tanınmış tarihçilerin tümü Ashoka’nın kendisinin hiçbir zaman cepheye gitmediği ama buna rağmen can kayıplarından çok etkilendiği konusunda hemfikirdir. 

Kalinga savaş alanı
Kalinga savaşının yaşandığı yer olan Daya Nehri civarı © Wikimedia Commons

Ashoka’nın Savaştan etkilenmesi

Ashoka kelimesinin Sanskrit dilindeki karşılığı “acısız, kedersiz” demekti. Bu ismin, Budizmdeki Nirvana’ya erişebilen ve acının ve zevkin ötesine geçmiş kişi anlamına geleceği söyleniyor. Dönemin önemli bir başka dili olan Pali diline göre Ashoka “Tanrıların sevgilisi” veya “herkesi sevgiyle saran” anlamındaydı.

Kral Ashoka
Budist Kral Ashoka © Wikimedia Commons

Ashoka, kendi döneminde hayvan avcılığını bile yasaklayan ilk Hint Kralıydı. Bu geleneği daha sonra başka hükümdarlar da izledi. Doğaya ve ağaçlara olan ilgisi ve sevgisi günümüz Hindistan’ında Hint Ayvası ağacının “Ashoka Ağacı” diye isimlendirilmesine yol açmıştır. Yaygın bir inanca göre Buddha’nın annesi Buddha’yı doğururken bir Ashoka ağacının altındaydı ve ağacın dallarına tutunarak doğumunu gerçekleştirmişti. 

Budanın doğumu
Buda’nın doğumu © Wikimedia Commons

Ashoka’nın Budist oluşu

Ashoka, hükümdarlığı sırasında Budizm’in tüm yapısını yeniledi. Hindistan’ın her yerinden Budist rahiplerin katıldığı büyük toplantılar düzenledi. Birçok rahip ve misyoner, Hindistan, günümüz Pakistan ve günümüz Afganistan coğrafyasında Budizm’i yaymaları için desteklendi.

Ashoka, Budist öğretilerini yayabilmek ve Gautama Buddha’yı anmak için bir çok Stupa da inşa ettirdi. Sanchi’de inşa edilen Stupa, benzerlerinin en büyüğü oldu. Bu Stupa günümüzde UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesine girmiştir. Kral Ashoka yaklaşık 84 bin adet Stupa ve Budist manastır inşa ettirmiştir. Günümüzde ayakta kalan bazı stupalar iyi korunmuş durumdadır. Hindistan’da Uttar Pradesh, Bihar, Karnataka, Madhya Pradesh eyaletleriyle, Pakistan’da Taxila, Swat, Mardan ve Nawabshah’da Kral Ashoka’nın yaptırdığı stupalar bulunuyor.

Sanchi
Sanchi’deki Budist stupa. © Wikimedia Commons

Ashoka, Budizm’i Hint Yarımadası’nın dışında Sri Lanka’da da yaymak için Mahinda, Majjhantika, Mahadeva, Dhammarakkhita, Rakkhita, Maharakkhita, Majjhima, Soṇa, Uttara gibi kişilere görevler verdi. Bir Budist Rahipler ağı kurdu. 

Dharma alanı
Ashoka döneminde Dharma geleneğinin yayıldığı yerler © Wikimedia Commons

Ashoka, kendi anıyla anılan Ashoka Sütunları ve Ashoka Fermanları’nı Hindistan, Nepal, Afganistan ve Pakistan’ın farklı bölgelerine diktiği için de önemlidir. Bu yazıtlar, büyük sütunlara ve büyük kaya taşlara kazınmıştır ve Ashoka’nın Dharma ile ilgili kişisel görüşlerini ve Budist öğretilerini anlatır. Bu yazıtların çoğu iyi korunmuştur ve Hindistan ve Pakistan’da hala mevcuttur.

sütunlar
Sütunların dikili olduğu yerler © Wikimedia Commons

Ashoka Yazıtları

Bu yazıtlardan birisinde Ashoka, Dharma’nın “aktif sosyal ilgilenme, dini hoşgörü, ekolojik farkındalık, ortak etik ilkelere uyma ve savaştan vazgeçmeyi içeren ahlaki bir politika” anlamına geldiğini yazıyor. Bu ilkeler şöyle sıralanmıştı:

  • Ölüm cezasının kaldırılması (Sütun Fermanı 4) 
  • Şehirlerarası yollar boyunca her 800 metrede bir Banyan ağacının ve mango bahçelerinin ekilmesi ile konut ve kuyuların inşası. (Sütun Fermanı 7). 
  • Kraliyet mutfağında hayvanların öldürülmesine ilişkin kısıtlama (Kaya Fermanı 1).  Öldürülecek hayvanların sayısı günde iki tavus kuşu ve bir geyikle sınırlıydı ve sonraları bu hayvanlar bile öldürülmeyecekti. 
  • İnsanlar ve hayvanların tedavileri için tıbbi tesislerin kurulması (Kaya Fermanı 2). 
  • Ebeveynlere itaat, “rahiplere ve çilecilere karşı cömertlik ve saray harcamalarında tutumluluk” (Kaya Fermanı 3). 
  • O, “fakirlerin ve yaşlıların refahı ve mutluluğu için çalışmak üzere memurlar görevlendirdi” (Kaya Fermanı 5)
  • “Canlılara olan borcunu ödemek, bu dünyada ve sonraki dünyada onların mutluluğu için çalışmak üzere tüm varlıkların refahının sağlanmasının” teşviki. (Kaya Fermanı 6)
Kaya fermanı
Ashoka’nın ismi yazılı olan Kaya Fermanı. © Wikimedia Commons

Ashoka Çakrası

Ashoka Çakrası diye bilinen sembol, Ashoka fermanlarının yazılı olduğu sütunlarda pek çok kez işlenmiştir. 24 kollu bir tekerlek şeklinde çizilmiş olan bu sembol, günümüzde Hindistan bayrağının ortasında yer almaktadır. Buda’nın felsefesinin temelinde yer alan ve arzuların büyük bir acı kaynağı olması ve arzulardan kurtulunduğunda Nirvana’ya ulaşılacağı burada gösterilmiştir. Bu arzuların toplamı 12 tanedir. Ashoka Chakra’sında yer alan 12 kol, bu arzuları, kalan 12 kol ise bu arzulardan kurtulmak için etki ve tepkiden uzaklaşmayı gösterir.

Hint kültürüne ve Dharma tarihine yaptığı unutulmaz katkıları nedeniyle, Ashoka yaygın olarak “Büyük Ashoka” olarak isimlendirilmektedir.

Çakra
Ashoka Çakra
Bayrak
Hindistan Bayrağı

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz