Dravidyan kültürü

0
295
Dravidyan kültürü

Hindistan’da Güney yönüne doğru gidildiğinde kültür değişir. Güney Hindistandaki Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh eyaletlerindeki ve kısmen Telangana ile Kerala gibi eyaletlerindeki insanların davranış kalıpları, dilleri ve hatta inançları Kuzey Hindistan’dakilerden çok farklıdır. Bu farklılığın nedenleri araştırıldığında Kuzey Hindistan’daki insanların Arian kökenli ve Güney Hindistan’dakilerin ise Dravidyan kökenli oldukları bulundu.

Ekteki yazıda Dravidyan kökenli halkların tarihsel geçmişi ve kültürel özellikleri hakkında bilgi veriyoruz.

Dravidyanların kökeni

Erken dönem Dravidyan kültürü Vedik kültür ile karışmış durumdadır. Erken Dravidyanlar günümüz İran’ından göç etmiş ve bölgeye geldiklerinde yerli avcı toplayıcılarının çoğunu yerlerinden etmiş olan “Neolitik Zagros tarımcıları” ile bağlantılıdır.

Dravidyan dilleri günümüzde iki ayrı bölgede konuşulmaktadır. Bunların birincisi olan Güney Hindistan bölgesinde kullanılan birçok kelime Sanskrit dilinden geçmiştir. Batı Pakistan’da konuşulan Dravidyan kökenli dillerde ise pek çok kelime Farsça’dan aktarmadır. 

dravidyan tamil
Tamil dili konuşan kişilere örnekler. Tamiller güney Dravidyan etnik kimliğine sahiptir.
dravidyan avci
Bu kadın Güney Asyalı avcı toplayıcıların en yakın temsilcilerindendir.
dravidyan citci
Bu iki kişi, Batı Asyalı neolitik çiftçiler hakkında bir fikir verebilir. (Bu çiftçiler, Anadolu’dan Batı Asya’ya-İran’a, Irak’a vb. gittiler ve bazıları Kuzey Batı Hindistan’a gitti)

Proto-Dravidyanlılar

Genetik ve dil kökeni olarak günümüz İran platosunda yaşayan erken tarımcılarla bağlantılıdır. Bu tarımcılar “Zagros dağ çiftçileri” olarak bilinir. Bunlar, Neolitik bir nüfustu ve erken tarım yöntemleri uyguluyorlardı. Aynı nüfus, büyük olasılıkla Orta Doğu’nun en eski uygarlıklarından birini yaratan Elam’lılarla da bağlantılıydı. Ayrıca Hint-Aryan göçünden önce günümüz Türkmenistan / Tacikistan’ındaki Baktriya Margiana Arkeoloji kültürüyle de etkileşim kurmuş ve birbirleriyle ticaret yapmışlardır.

Zagros çiftçileri günümüzden yaklaşık 8 bin yıl önce (ya da çok daha önce) Hindistan’a büyük çaplı bir göç başlatmış ve Proto-Dravidyan dilini de getirmişler, Hindistan’da yerel avcı toplayıcıların yerini almışlardır. Hindistan’daki Proto-Dravidyan halkı Güney Asya avcı toplayıcıları ile Neolitik dönem Batı Asyalı çiftçiler arasında bir karışımdır. 

dravidyan elam
Proto-Dravidyalıların gelmiş oldukları yer olduğu tahmin edilen Elam bölgesi. © Wikimedia Commons

Zagroslarla ilişkili bu proto-Dravidyalıların Hindistan’da tarımı geliştirdikleri öne sürülmektedir. Birçok genetikçi, Batı-Avrasyalı bu soyun tarımın ortaya çıkmasından önce zaten mevcut olduğunu söylüyor. 

Proto-Dravidyan dili güney İran’da ya da yakın bölgelerde ortaya çıkmıştır.

Modern Dravidyanların ataları da Kuzey karadeniz bölgesinde yaşamış olan Yamnaya isimli yayla halkları ya da daha sonra bölgeye gelen Hint Aryan halklarıdır.

dravidyan yanmaya
Bir Yamnaya çobanı.

Dravidyan kültürü ve kurdukları uygarlıklar

Dravidyan halklarının yarattığı ilk tam gelişmiş uygarlık, M.Ö. 3. binde ortaya çıkmış ve M.Ö. 1800’lerde gerilemiş olan İndus Vadisi Uygarlığıydı. Bazı kaynaklar İndüs Vadisi Uygarlığının M.Ö. 1300’lere kadar devam etmiş olabileceğini söylüyor.

DNA analizleri, antik İndus Vadisi örneklerinin çoğunun ortalama %80 ile %98 oranında İran/Zagros çiftçileriyle ilişkili DNA’ya sahip olduğunu ve bunun da Proto Dravidyanlarla bağlantılı olduğunu göstermektedir. 

Araştırmacılar, Batı-Avrasya soyunun 40 bin yıldan daha uzun bir süre önce Güney Asya’da zaten mevcut olduğunu belirtmektedir.

Hint-Aryanlar Orta Asya’dan Hindistan’ın bazı bölgelerine göç etmeye başladığında yerel halklar onların dilini kısmen benimsemiştir. Erken dönem Vedik Sanskrit dilinde Dravidce’den alınmış kelimeler ve etkiler görmekteyiz ki bu da Dravidce’nin kuzey Hindistan ve Pakistan’da güçlü bir şekilde mevcut olduğu gerçeğini desteklemektedir.

dravidyan kodava
Modern bir Güney Hindistan Dravidyan etnik grubu olan Kodava halkı neredeyse %0 oranında Bozkır kökenli bir kabiledir. Buradan bu kabilenin Orta Asya kökenli göçlerden hiç etkilenmediği sonucu çıkartılabilir. Günümüzde Proto-Dravidyanlara en yakın kültür, Kodava’lardır. © Wikimedia Commons

Bu uygarlıkta farklı geçmişlerden gelen insanlar bir arada yaşıyordu. Bunlar Güney Asyalılar, Batı Asyalı çiftçiler ve Dravidyanlılardı. Bu toplumun anaerkil bir yapıda olduğu tahmin edilmektedir. Ayrıca animistik inançları vardı ve bir ana tanrıçaya tapıyorlardı.

dravidyan tanrica
İndüs Vadisi Uygarlığı döneminin Ana Tanrıçası.

İndüs Vadisi Uygarlığı’nın tam olarak bilinmeyen bir nedenle sona ermesinden sonra buradaki insanlar güneye doğru hareket ettiler ve çoğunlukla Hindistanın orta, doğu ve güney bölgelerine yerleştiler. Bazı Dravidyanlar kuzey batı Hindistan’da kaldı ve günümüz Pakistan’ında çoğunlukla Belucistan ve KPK eyaletlerinde yaşayan Brahui halkını oluşturdu.

İndüs Vadisi Uygarlığı’nın çöküşünden sonra Hindistan’da Tamil Nadu eyaletinde Thoothkudi bölgesindeki Adichanallur (MÖ 1.000 – MÖ 600), Keezhadi (MÖ 1.000 – MS 3. yüzyıl) ve Odisha eyaletinde Balasore bölgelerine yerleşimlerin gerçekleştiği bulunmuştur.

dravidyan dil
İndüs Vadisi Uygarlığı sonrası göçler hakkında da fikir veren dil dağılımı tablosu.

Son çalışmalar

2015 yılında yapılan bir çalışma şu sonuca varmıştır: “Bu çalışma, Batı Avrasya soylarının Hindistan’a özgü alt gruplara kümelenmesini çözümlemekte ve Hint-Aryan göçünü, Dravidya dilinin yayılmasını ve kast sisteminin kökenlerini açıklamaktadır. Dravidyan nüfusunda yapılan DNA araştırmaları Dravidyan dilinin Batı Asya’dan Hindistan’a yayıldığını göstermektedir.”

Yapılan genetik ve biyocoğrafi bir çalışmaya göre, Dravidyan halklarının eski ve Batı Asya kökenli olduğu bulunmuştur. Bu tez, Modern Hintlilerin ana temelini oluşturan proto-Dravidyanların beyaz-tenli (Batı-Avrasyalı) kökenli olduğu önerisini destekler. 

2018’de yayınlanan bir başka çalışma da Dravidyanların Neolitik Zagros Dağı çiftçileriyle bağlantılı olduğunu ve bu Batı Asyalı topluluğun modern Güney Asyalıların atasını oluşturduğunu doğruladı.

Modern Hintlilerin ağırlıklı olarak beyaz-tenli / Batı-Avrasya kökenli olduklarını, bazı kabile gruplarının ise büyük ihtimalle Afrika’dan gelmiş olan Negrito soyuna sahip olduklarını görüyoruz. Son zamanlarda bulunan yeni kanıtlar bu geçmişin 40 bin yıldan daha öncesine kadar uzandığına işaret etmektedir. 

2017’de erkeklerin DNA analizine dayanarak Hintlilerin en çok güney Avrupalılar ve Levant’taki insanlarla yakın akraba oldukları bulundu. Bu ilişki Hint-Aryanların Orta Asya bozkırlarından gelen Moğol ve Türk göçlerinden önce yaşandı. “Bu sonuçlar, Hindistan nüfusu ile Avrupalılar arasındaki atasal ilişkinin tahmin edilenden çok daha eski ve karmaşık olduğunu ve ilk tarımcı dalgasından veya daha da öncesinden kaynaklanabileceğini göstermektedir.”

Dravidyan Kültürü
Toplam nüfus başına ortalama beyaz-tenli (Batı-Avrasya kökenli) soyun ayrıntılı dağılımı kırmızı renkte gösterilmiştir.

Sonuç

Dravidyanlar, günümüz İran’ındaki Zagros dağlarından gelen Neolitik tarımcıların torunlarıdır ya da onlarla yakın akrabadır ve Güney Asya soyunun ana bileşenini oluştururlar. “Beyaz-tenli ırkın” bir parçasıdırlar.

Ortalama olarak, toplam Hint/Güney Asya soyunun yaklaşık %60’ı bu neolitik tarımla ilgili soydan, yaklaşık %30’u Hint-Aryan pastoralistlerinden ve geri kalanı da çeşitli kabile soylarından gelmektedir.

Dravidyan Kültürü
Beyaz-tenli erkekler

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz