Babür imparatorluğunun çöküşü

0
659
Bahadur Şah

Babür İmparatorluğu, kuruluşundan sonra 1700 yılına kadar geçen 200 yıllık süre içinde Hindistan’ın bir çok bölgesinin kontrolünü ele geçirmeyi başarmıştı. Ancak İmparator Alemgir’in 1707’de ölümünün ardından, imparatorluk birkaç on yıl içinde dağıldı. Babür İmparatorluğu’nun hızlıca çöküşünün nedenleri konusunda pek çok farklı şey gösteriliyor.

Çöküş yaklaşıyor

Alemgir’in son günleri

Alemgir 1707’de öldüğünde 88 yaşındaydı. Alemgir’in uzun ömürlü olması Babür İmparatorluğu’nun hızlıca çöküşünün en önemli nedenlerinden birisi sayılabilir.

Aurangzeb
Aurangzeb son yıllarında

Bahadur Şah dönemi

Aurangzeb (Alemgir) 4 Kasım 1618’de doğdu, 1658’e kadar imparator olmadı, tahta geçtiğinde 40 yaşındaydı. 3 Mart 1707’de ölümüyle hükümdarlığı sona erdi. Alemgir’in ölümünden sonra başa geçen oğlu Bahadur Şah, o tarihte 63 yaşındaydı. 15 Haziran 1707’de tahta çıktı, 27 Şubat 1712’de 68 yaşında vefatına kadar hüküm sürdü. Bahadur Şah, Babür İmparatorluğu’nu ancak 5 yıl süreyle yönetebildi. Yönetimde bu kadar kısa süre kalması da Babür imparatorluğunun çöküşüne neden olan etkenlerden biridir.

Bahadur Şah
Bahadur Şah

Bahadur Şah’ın yönetimini, Alemgir kadar uzun süre hüküm sürmemiş diğer imparatorlarla karşılaştırırsak Cihangir’in 22 yıl, Şah Cihan’ın 30 yıl hüküm sürdüğünü görürüz.

Babür İmparatorluğu, Alemgir’in ölümünden sonra istikrar kazanma şansı olmadığı için çöktü. Taht kavgaları sırasında Bahadur Şah, kardeşi ve rakibi Muhammed Kam Bakhsh’ı 1709’da yendi. Bu olay aslında oğullar arasındaki iç savaşı sona erdirdi ve Bahadur Şah’ın iktidarını pekiştirmesini sağladı. Ancak, Bahadur Şah’ın imparatorluğu yönetmesi için sadece üç yılı kalmıştı. 

Bahadur Şah’ın ölümünden sonra, Babür İmparatorluğu içinde büyük bir sarsıntı yaşandı ve bu da çöküşüne neden oldu.

Babür İmparatorluğu Bahadur Şah
Bahadur Şah’ın portresi

Bahadur Şah’ın ölümü

Alemgir on yıl daha erken ölseydi, Babür İmparatorluğu belki de çökmeyecekti. Böylece Bahadur Şah, on yıldan fazla bir süre hüküm sürecek ve Babür’lüler gücünü biraz daha pekiştirmek imkanını bulacaktı. Ayrıca, Bahadur Şah’ın, kendisinden önceki her imparatorun yaptığı gibi, soyluları Babür otoritesi altında toplayabilmek için zamana sahip olacaktı. Ne yazık ki Bahadur Şah, Babürler imparatorluğu için böyle şeyler yapamadan vefat etti.

Ölümünü, soyluların kendileri için güç kazanmak için kullandıkları bir dizi savaş izledi. Güçlü soylular Babür otoritesine meydan okumaya ve kendi başlarına yönetimler kurmaya başladılar. Güneyde, Maratha’ların oluşturduğu tehdid yükselmeye devam etti.

Ancak bu, imparatorluk içindeki düşüşün durduğu anlamına gelmedi. Gerilemeyi durdurmak için Babür İmparatorluğu içinde devlet yönetiminde yeniden örgütlenme gerekliydi.

Babür İmparatorluğu haritası
1700 yılında Babür İmparatorluğu en geniş haliyle

Babür İmparatorluğu’nun gerilemesinin iç nedenleri

• Aurangzeb’den sonra gelen hükümdarlar aciz ve zayıftı. İmparatorluğun dağılmasını engelleyemediler.

• Sultanların ölümünden sonra veraset mücadelesinde büyük miktarda para ve enerji kaybedildi.

• Sultanlar, bakanların ve saraylıların sadakatinden her zaman şüphe duyuyordu.

• Bunun sonucunda Haydarabad, Bengal ve Awadh gibi eyaletlerin valileri bağımsızlıklarını ilan ettiler.

• Babür İmparatorluğu sürekli para arzına ihtiyaç duyuyordu, ancak bunu sağlayamadıkları için büyük bir mali krizle karşı karşıya kaldılar.

• Marathalar ve Sihlerden gelen tehditleri kontrol etmek için büyük bir ordu kuruldu. Bu ordunun bakımı çok para gerektiriyordu.

• Önceki Babür imparatorlarının önderlik etmiş olduğu seferler, imparatorluğun gelirini büyük ölçüde tüketmişti.

• İmparatorluğun subaylara tahsis edecek yeterli jagir veya arazisi yoktu. Bu nedenle zamindarlara birçok düzenleme getirildi.

• Zamindarlar, vergilerin büyük kısmının soyluların eline geçtiğini anladılar. Bu durum zamindarlar ve soylular arasında bir çatışmaya yol açtı. Zamindarların protestosu köylülerin desteğiyle kitlesel bir isyan biçimi aldı.

• Askeri kuvvetler teknik açıdan zayıftı.

• Ordunun öne çıkan topçu kolu diğer ordulara göre eskiydi.

• Dünyanın başka yerlerinde son model silahlar geliştirildi ancak Babür ordusunda kullanılan silahlar eskiydi.

• Orduda geleneksel olarak kullanılan fillerin bakımı, beslenmesi ve korunması büyük maliyet getiriyordu. Buna karşılık fillerin savaşlardaki yeterliliği azalmıştı.

• Babürler deniz kuvvetlerine fazla ilgi göstermedi, bu nedenle donanması gelişmemişti. Babürler, Avrupalı ​​ticaret şirketlerinden gelecek tehdidin büyüklüğünü tahmin edemedikleri için, donanmaya asla önem vermedi.

• Babür imparatorları özellikle topraktan ve ticaretten sürekli olarak akan zenginlik nedeniyle lüks bir yaşam sürdü. Ayrıca üst sınıf, soylu yaşam tarzı ile halkın gözüne batıyordu.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz