13 C
Delhi
Pazartesi, Ocak 25, 2021

Beatles Ashramı

BEATLES ASHRAMIÜnlü Beatles Topluluğunun 1970 yılında Rishikesh’e gelmiş olduğunu daha önce söylemiştik. Maharishi Mahesh Yogi’nin kurduğu Transandantal Meditasyon yönteminin o yıllardaki merkezi...

Laxman Jhoola

Laxman Jhoola KöprüsüGanj üze­rin­de­ki ikin­ci as­ma köp­rü olan Laksman Jhu­la, 1929’da ya­pıl­mış. Bu köprüye gitmek için Ram Jhoola Köprüsünden karşıya geçmeli, rikşa...

Rishikesh

RİSHİKESH - Yoga, Meditasyon ve Huzur BeldesiHa­rid­war’da­ki bü­yük ka­la­ba­lık ve kar­gaşa­nın ter­si­ne, bu­ra­da ina­nıl­maz bir sü­kûnet ve hu­zur var­dır. Buraya “Dün­ya­nın Yo­ga...