Maha Laxmi Tapınağı

0
2488
para tanrısı
Tanrıça Lakshmi

Maha Laxmi Tapınağı

Malabar Tepelerinden aşağı indiğinizde, sahil yolunu izleyerek Maha Laxmi Tapınağı’na ulaşırsınız. Bu tapınak, Mumbai’nin ticaret, ekonomi, para ve zenginlik dolu yaşantısı içinde oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Çünkü Laxmi, zenginlik tanrıçasıdır.

Maha Laxmi tapınağının bahçesi

Tapınağı gezdikten sonra arka tarafına dolaşın. Tapınak duvarına bozuk para tut­tur­ma­ya ça­lışan Hint­li­le­ri gö­re­cek­si­niz. Du­va­ra ya­pıştırıl­ma­ya ça­lışı­lan pa­ra, eğer ora­da ka­lır­sa o ki­şi­ye bü­yük bir uğur ge­ti­rir. Eğer dü­şer­se me­rak et­me­yin he­men alt­ta­ki me­tal ka­sa­la­rın de­liğin­den içe­ri gi­di­ve­rir. Bu pa­ra­yı ora­dan çı­karmak müm­kün de­ğil­dir. Gör­dü­ğü­nüz gi­bi, bu pa­ra bel­ki si­ze de­ğil, ama Lax­mi ta­pı­nağı­na uğur getirdi..

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz