HIRİSTİYANLIK DİNİ

Güney Hindistana M.S. 62 yılında gelen Aziz Thomas, Hindistana bu dini getiren ilk kişidir. Aziz Thomas’ın mezarı halen Chennai şehrinde bir kilisede bulunmaktadır. Daha sonra 4. yüzyılda Kerala bölgesinde gelen Suriyeli tüccarların etkisiyle Hristiyanlık daha çok yayılmaya başladı. Bu dönemde gelenler 400 aile ile oldukça büyük bir nüfusu oluşturmuştu.

Katoliklik İnancının Gelişi

Roma – Katolik mezhebinin yaygınlaşması ise 1498 yılında Vasco da Gama’nın Goa‘ya gelişiyle başlar. Bu sayede bugün bile Hristiyanligin en etkin olduğu yerler bütün Güney Hindistandır, ama özellikle Goa ve Kerala eyaletlerinde bu etki daha fazladır.

İşgalci güçler olarak gelen Portekizli’ler yerel halkın dinini bazen kendi istekleriyle bazen de kılıç zoruyla değiştirttiler. Bu değişimi kabul eden Hintli’ler kendi kültürlerinden de tam olarak kopamadılar. Günümüzde bile Hindistandaki Hristiyan inançları arasında Hinduluktan gelen etkiler kolayca görülebilir.

Örneğin, hemen her yerde Hz. İsa heykellerinin boynuna ayni Hindu tanrılarında ve Gurularında olduğu gibi çiçeklerden yapılma çelenk takarlar. Bazı eyaletlerdeki Hristiyanlar ayni Hindular gibi dana ve domuz eti yemezler. (Goa ve Kerala eyaleti hariç). Hristiyan dini törenlerinin sonunda ayni Hindu Aartilerindeki gibi Hindistan Cevizi, meşale ve tütsüyle kutsama yaparlar.

Mother Theresa

Hristiyan dini üyesi Mother Theresa yaptığı yardim çalışmaları nedeniyle Nobel Barış ödülü almaya hak kazanmış ve öldüğünde Hristiyan tarzı bir törenle Kolkata’daki ashramına defnedilmiştir.