Haridwar

0
1807
Haridwar
Har ki Pauri - Haridwar

Haridwar

Hin­du di­ni­nin en kut­sal yer­le­rin­den bi­ri­dir. Hacılar buraya kutsal Ganj ban­yo­su almak için gelir. Ganj neh­ri’nin, Himalayalardan Ganj Ova­sı’na döküldüğü yer, buraya çok yakın olan Rishikesh’tedir ve Haridwarda dağ­lar­dan ge­tir­di­ği ta­ze­li­ği­ni ve te­miz­li­ği­ni halen ko­ru­mak­ta­dır. Ganj’ın su­yu bu­ra­da ol­duk­ça so­ğuk­tur.

Haridwar’da yapacağınız gezi içinde Har-ki-Pauri’de her akşam yapılan Aarti töreni, Teleferik gezisi ve Shiva heykeli ziyareti mutlaka bulunmalıdır.

Haridwar’da ulaşım

Haridwar’ın ana caddesi Railway Road’tur. Bu yol, Ganj neh­ri’­ne pa­ra­lel şe­kil­de uza­nır. Şeh­re tren ile geldiyseniz eş­ya­la­rı­nı­zı is­tas­yo­nun ema­ne­ti­ne (Clo­ak Ro­om) bı­ra­ka­rak ra­hat­la­yın ve bi­sik­let rikşa­ya bi­ne­rek Har-Ki-Pau­ri Gha­tı­na gi­din. İstasyonun emaneti eşyanızı kabul etmezse istasyon çıkışındaki özel emanetçilere de eşya bırakabilirsiniz.

Ganj nehri’ne ayağımı sokayım diye düşünürseniz,
bunu yaparken ayağınız çıplak olmalı;
terlikle girerek Ganj Nehri’ni kirletemezsiniz!

Haridwar kentindeki Ghat’lar gü­nün her saa­ti kut­sal Ganj ban­yo­su ya­pan­lar­la do­lu­dur ve çok kalabalıktır. Ganj nehri’nde akın­tı­nın kuv­vet­li ol­ma­sı ne­de­niy­le su­ya gi­ren­le­rin tu­tu­na­bil­me­si için yerleştirilmiş sı­ra sı­ra zin­cir­le­ri mutlaka görürsünüz. Ganj’ın üs­tün­de­ki köp­rü­nün al­tın­da bu­lu­nan da­ha bü­yük bir zin­cir de akın­tı­ya ka­pı­lan­la­rın tu­tu­na­bil­mesi için yapılmıştır.

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz