Dharamsala

0
1470
Sehir genel
Dharamsala Şehir görünümü

Tibetli Budistlerin sığınma yeri

Hindistan gezinize ilginç anılar katmak istiyorsanız Dharamsala’yı ve burada sığınmacı olarak yaşayan Tibetlileri görmelisiniz.

Kültürel Yapı

Dharamsala’da Hint kültürü yaşanmaz. Burada Tibet Dili konuşulur, yemekler Tibet tarzıdır, Hindu tapınakları yerine Budist tapınakları vardır. Dharamsala’da Hindistan’ın kültür mozayiğini değişik bir açıdan göreceksiniz.

Hindistan, Mahatma Gandi önderliğinde bağımsızlığını kazanırken şiddet karşıtı ve barışçıl bir mücadele vermişti. Gandi ile aynı yolda Ahimsa – Canlılara Zarar Vermeme ilkesini uygulayan Kutsal Dalai Lama önderliğindeki Tibet’e de zamanı geldiğinde Hindistan, tam destek verdi.

Dharamsala tarihi

Çin’in 1959 yılında Tibet’i işgal etmesi üzerine zamanın Hindistan başbakanı Nehru, Kutsal Dalai Lama’yı ve bütün Tibet’lileri Hindistan’a davet etmiştir. Bu tarihten sonra, Çin or­du­sun­dan ka­çan yak­la­şık 80 bin Ti­bet­li; baş­ta Dha­ram­sa­la ol­mak üze­re Hin­dis­tan’ın deği­şik yer­le­ri­ne, ay­rı­ca Ne­pal’e ve Bhu­tan’a sığın­mış­tır.

Kut­sal Da­lai La­ma, günümüzde Dha­ram­sa­la’da ya­şa­mak­ta­dır. Sür­gün­de Ti­bet hü­kü­me­ti ile bir­çok Ti­bet Bu­dist Ma­nas­tı­rı da Dha­ram­sa­la’da bu­lu­nur.

Dha­ram­sa­la’nın iki böl­ge­si.

Birincisi; Aşağı Dha­ram­sa­la (Lo­wer Dha­ram­sa­la)dır. Buraya da­ha çok Hint­li tu­rist­ler il­gi gös­te­rir ve 1250 met­re yük­sek­lik­te­dir.

Daha yukardaki Yu­ka­rı Dha­ram­sa­la (Up­per Dha­ram­sa­la) bölgesi McLe­od Ganj ola­rak bi­li­nir ve 1800 m. kadar yük­sek­lik­te­dir. Sitemizde Yu­ka­rı Dha­ram­sa­la değil McLe­od Ganj is­mi­ni kul­la­na­cağız. Bu isim, 1848’de buraya yer­leş­miş olan, Da­vid McLe­od isimli bir İn­gi­liz su­ba­yı­nın adın­dan gel­mek­te­dir. Ganj, Hint dilinde çarşı demektir. Burası McLeod Çarşısı anlamındadır.

dharamsala.kalachakra
Yukarı Dharamsala ve Kalachakra tapınağı © Zafer Bozkaya

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz