Brahma

0
2363
Mumbai
Shiva

Brahma – Hindu dininde ana tanrı

“Evreni yaratan”dır. Bir evrenin yıkılıp yenisinin yaratılması aşamasında Brahma, Vishnu’nun göbeğinden fışkıran bir lotus kaynağında ortaya çıkar ve “Om” hecesini tekrarlayarak yeni evreni kurar. Evren, Brahma’nın bir günü süresince var olur. 1 Brahma günü 4 milyar 320 milyon dünya gününe eşittir. Brahma, yaratma faaliyetinden sonra rolünü tamamlamış olur ve uyku durumuna geçer. Şeytani güçlerle mücadele etme görevi ise Vishnu’nundur. Bu nedenle Brahma, çok fazla ibadet edilen bir tanrı değildir.

Mitolojisi

Mitolojiye göre Vishnu, Brahma’nın küçük bir çocuk olduğunu söyleyerek onu aşağılamıştır. Halbuki Brahma, kendisini evrenin yaratıcısı olarak görmektedir. Böylece ikisi arasında acımasız bir mücadele başlar. Bu sırada her iki ucu da görünmeyen dev bir ateş sütunu ortaya çıkar. Brahma ve Vishnu, bu ateş sütununun birer ucuna giderek nasıl oluştuğunu araştırmaya karar verirler. Vishnu, bir yabandomuzu kılığına girerken Brahma bir kuğu şeklinde görünür.

Tanrıların her ikisi de ateş sütununun ucunu bulamazlar. Bu sırada Shiva, etrafında başka tanrı ve tanrıçalar olduğu halde ortaya çıkar ve Brahma ile Vishnu’yu sakinleştirir. Brahma, egosu nedeniyle ateş sütununun bir ucunu bulduğunu ve oradan bir Ketaki çiçeği bulup getirdiğini söyler. Vishnu ise sütunun öbür ucunu bulamadığını kabul eder.

Brahma’nın yalan söylediğinin anlaşılması üzerine Shiva gazaba gelir ve Brahma’yı lanetleyerek kendisine artık tapınılmayacağını duyurur. Bu nedenle Shiva tapınaklarına hiç bir zaman Ketaki çiçeği sunulmaz.

Görünümü

Brahma, dört kafalı, dört kollu olarak gösterilir, ellerinde lotus çiçeği, hayali bir yay, tesbih, yemek tası ve Veda kitapları bulunur. Ten rengi kırmızıdır ve beyaz bir giysi giyer. Genellikle yaşlı ve sakallıdır. Bir kuğunun çektiği aracını sürer.

Önemli Brahma tapınakları

– Göl Tapınağı – Pushkar
– Dera Tapınağı – Kullu.